Home

Gudmund Valderhaug: List of publications.

1. Peer reviewed publications

Fotnote eller tekst? Arkiv og arkivarar i det 21. hundreåret, 2011. 244 pages. ABM-media, Oslo. ISBN 978-82-997932.

Dokumentasjon og framfinning – praksis og teori i arkivet, 2011. 15 pages. In: Audunson, R (red.): Krysspeilinger, pp. 11-26. ABM-media, Oslo. ISBN 978-82-997932-5-4.

Memory, justice and the public record, 2011. 11 pages. In: Archival Science, 11 (2011) 1-2, pp 13-23. Springer Netherlands, Dordrecht

Memory, archives and justice – a Norwegian perspective, 2005. 7 pages. In: Comma, (2005) 3. International Council on Archives, Paris.

Recordkeeping in local government in Norway 1950 – 2000, 2003. 7 pages. In: Archival Science, 3(2003)2 pp 205-212. Springer Netherlands, Dordrecht .

2. Other publications

Etter arkivmeldinga: Kor står vi og kor går vi? I: Arkivråd 2/2013, s. 12-16. Norsk Arkivråd, Oslo. ISSN 0518-6935

Arkivaren og det hemmelege. Nokre refleksjonar om makt, lekkasjar og etikk i ei wikitid, 2012. 5 pages. In: Arkivråd 4/2012, pp 12-16. Norsk Arkivråd, Oslo. ISSN 0518-6935

Riksrevisjonens rapport – nyanseringar, faglege og etiske utfordringar, 2011. 6 pages. In: Arkivråd 2/2011, pp 22-27. Norsk Arkivråd, Oslo. ISSN 0518-6935

Digitalisering av arkiv. Rammevilkår, strategiar og utfordringar, 2010. 5 pages. In: Arkivråd 3/2010, pp 12-16. Norsk Arkivråd, Oslo. ISSN 0518-6935

Mellom praksis og teori – nokre refleksjonar om arkivvitskapen, arkivarprofesjonen og arkivutdanninga, 2009. 5 pages. In: Arkivråd 2/2009, pp 16-20. Norsk Arkivråd, Oslo. ISSN 0518-6935. [English version]: Between practice and Theory – som reflections on Archival Science, the Archival Professions and Archival Education at depotdrengen. wordpress.com 

Arkiv frå alle, for alle og til alle? Statleg arkivpolitikk og arkivlandskapet, 2009. 11 pages. In: Aune, A og Valderhaug, G (eds): Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter, pp 291-302. ABM-media, Oslo.

Det gjestfrie arkivet? Arkivarar, rettferd og etikk i det 21. hundreåret, 2006. 6 pages. In: Arkiv, samhälle och forskning, (2006) 2 pp 80-85, Svenska Arkivsamfundet, Stockholm.

Eit hamskifte i arkiva. Kommunal arkivdanning 1950-2000, 2002. 12 pages. In: Bråstad, K J; Johannessen, K og Sirevåg, T (eds): Med Clio til Kringsjå. Festskrift til riksarkivar John Herstad, pp 324-336. Novus forlag, Oslo

Lokalt arkivarbeid, 2001. 46 pages. Landslaget for lokal- og privatarkiv, Bergen. ISBN 82-92162-00-3

Depotordning for elektroniske arkiv. Rapport om bevaring av edb-baserte arkivsystem frå kommunal forvaltning, 1999. 44 pages. Interkommunalt arkiv i Hordaland, Bergen. ISBN 82-92076-01-8 (With Karin Gjelsten)

3. Lectures published only at depotdrengen.wordpress.com

Etikk, varsling og arkivarens rolle, 2008. Norsk Arkivråds landskonferanse 22.04.08

Den rettferdige arkivaren. Om makt og avmakt i rettigheitsdokumentasjon, 2007. [English version]: The good Archivist. Det norske arkivmøtet, Oslo, april 2007.

Arkiv og geografi. Om våre arkivale pasjonar, 2006. [English version]: Archives and Geography – Reflections on my Archival Passions. Landslaget for lokal- og privatarkivs landsmøte, Bergen, april 2006

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: